Rólam

A bemutatkozás során nem tudok dicsekedni szakirányú egyetemi, különféle mesterszaki végzettséggel, és hangzatos
tudományos fokozattal. Ezek a dolgok tőlem távol állnak, és előttem mindaddig üres szimbólumok is maradnak, ameddig mögöttük a számottevő tudást nem ismerem fel.
A múlt század hatvanas éveiben nem adatott meg részemre a tanulmányok iskolarendszerben történő folytatása,
de a rendszerváltás sem hozott újat. Az elmúlt években Magyarországon megkezdődött a növényorvos képzés.
Számos tanszékvezetőt és nagyhírű hazai tudományegyetemet megkerestem azzal, hogy ilyen öreg fejjel és némi szakmai múlttal szeretnék növényorvosi tanulmányokat folytatni, de válaszra sem érdemesítettek.
Ennek ellenére rendjén van így a dolgok történése, ugyanis ha diplomát kapnék, akkor továbbra már nem lehetnék büszke arra, hogy ismereteimet fél évszázad alatt iskolarendszeren kívül szereztem.
Már gyerekkoromban megszerettem a növényeket. Felkeltették érdeklődésemet a növényi betegségek, ezért szülõvárosomban Hódmezõvásárhelyen növénykórtani tanulmányokba, experimentális és gyakorló növényorvoslásba kezdtem, amit már ötven éve folytatok.Ekkor még hazánkban a hivatásos növényorvos, mint fogalom ismeretlen volt.
A jelenlegi tudásunk alapján a belső, valódi növény betegségekről szegényes ismereteink vannak, ez azért alakulhatott így, mivel az emberiség számára egy beteg növény nem képvisel értéket, így anyagi okokból a hivatásos
növényorvosi praktikum is mindösszességében csak a kórokozók, illetve kártevők elleni megelőző védelemre korlátozódik.
A növényvédelmi szintű orvosi tevékenységet ahhoz tudnám hasonlítani, amikor az állat vagy az ember orvos csak a szervezeten kívüli mikrobák és egyéb parazita szervezetek pusztítását végezné, de a szervezet egészének,
a szervrendszerek, szervek betegségének, magának a test belső bajainak gyógyításával nem foglalkozna.
A növényi szervezetben is kialakulnak különböző élettani, keringési, egyéb úgymond „szervi” betegségek, szöveti és
sejt szintű elváltozások.
A kórházban a növények gyógyítása nem az élő és az élettelen világot pusztító növényvédő szerekkel, hanem az állat
és az ember orvosláshoz közelítő módon, de a beteg növény részére szabott egyedi gyógymódokkal és készítményekkel történik.
Diploma nélkül a növényorvoslás területén nem kuruzslást végzek, hanem olyan gyógyító tevékenységet, amit a hivatásos növényorvos nem végez.

Benyhe Sándor