Alapítólevél

A Teremtő Isten és az Ő általa létrehozott mindenség iránti tiszteletemből, amelyből a korlátolt emberi elme
a Teremtőn túl, csak az élő és az élettelen anyagot képes felismerni, az élővilágon belül a helyhez kötöttségük miatt
az emberi civilizáció által a leginkább kiszolgáltatott növényvilág segítésére, a mai napon a beteg növények
gyógyítására kórházat alapítok.
A kórház neve és címe: Első Magyar Növénykórház (Plantahospitalis Primus Hungaricus)
H-4031 Debrecen, Határ út 27. sz.
Működési forma: Egyszemélyes alapítvány.
A kórház növény orvosi magánpraxist nem folytat, úgyszintén sem kertészeti, sem agrár tevékenységet, mindezektől elhatárolja magát.
A fél évszázad alatt iskolarendszeren kívül szerzett tudásommal a rászoruló nővények gyógyítását szerény anyagiakkal felszerelt kórházamban a legjobb tudásom szerint ingyen, fizetség nélkül végzem.
A korlátolt anyagiak miatt – fűtött téli növényház hiányában – a kórházban a gyógyítás fagymentes hónapokban
április 1. – szeptember 30. közötti időben történik.
A kórház az adott helyszínen is díjmentesen vállalja sürgős életmentő esetekben a beteg növény ellátását akkor,
ha a növény kórházba történő szállítása annak eleve helyhez kötöttsége miatt indokolt.
A gyógyító tevékenységen túl a kórház az év teljes időszakában a növénybetegségekkel kapcsolatban ingyenes
szaktanácsadást ad.
A kórház megkülönböztetés mentes elbánásban részesíti a beteg növényt rendszertani hovatartozásra, értékre és tulajdonosra való tekintet nélkül.
A beteg növény elpusztításában sem a tulajdonos, sem az állami szervek kérésére a kórház nem működik közre,
még akkor sem, ha a betegség okozója veszélyes kórokozó, ellenben a még gyógyíthatatlan esetekben is az élet
méltóságát tiszteletben tartva a kórház a beteg növénynek a végső segítséget megadja.
A gyógyító tevékenységet hivatásának tekintő növényorvosok és növényorvos jelöltek szakmai felkészüléséhez és
munkájához a kórház ellenszolgáltatás nélkül segítséget ad.
A növényvilágot veszélyeztető járványok esetében az alapító együttműködik a hazai és a nemzetközi növény
egészségügyi szervezetekkel.
A növényvilág védelme érdekében az állami és civil szervezetek szakmai munkáját a kórház díjmentesen segíti.
A kórházban a gyógyítás ingyenes, a szükséges anyagi javakat az alapító más mesterségbeli jövedelméből fedezi,
ezért csakis és kizárólag a kórház működésének segítésére az alapító szerény adományt elfogad.
Jelen alapító iratot önakaratomból, elmém teljes tisztaságában írtam és az abban foglaltakat maradék nélkül betartom.

Az alapító a kórház működését a mai napon szíves tájékoztatásul:

1./ Szentatya Őszentségének
2./ Magyar Tudományos Akadémiának
3./ Magyar Növény orvosi Kamarának
4./ Növény Egészségügyi Hatóságnak
5./ Magyar Köztársaság Elnökének
6./ Debrecen Város Polgármesterének
7./ Hódmezõvásárhely Város Polgármesterének tisztelettel bejelenti.

Debrecen, 2009. január 1.

Benyhe Sándor
H-Debrecen 4031
Határ út 27.

www.novenykorhaz.hu
Elektronikus cím:: benyhesandor@gmail.com
telefon: 06-20-934-7298